Kuukausittainen arkisto:joulukuu 2015

Lahjataloutta

Näin joulun alla sopii pohtia, edustavatko verkko ja sosiaalinen media uudenlaista lahjataloutta? Verkkoa pidettiin jossain vaiheessa markkinoista vapaana vyöhykkeenä, jota kuvasivat termit avoin koodi, lahjatalous ja yhteisöllinen tuotanto. Verkkoa pidettiin uudenlaisena yhteisöllisenä ilmiönä, jossa luotetaan ihmisiin, tuotetaan sisältöä ilmaiseksi toisten iloksi ja parannetaan maailmaa.

Verkossa onkin monia hämmästyttäviä esimerkkejä yhteisöllisistä ponnistuksista, kuten Wikipedia tai Linux-käyttöjärjestelmä. Sosiaalisen mediaan on liitetty oma ideologiansa, joka korostaa pyyteetöntä osallistumista, tiedon vapaata kulkua ja vaihtoa, demokratiaa sekä amatöörien ja käyttäjien vallan kasvua.

Michel Bauwens kuvasi verkkoa ja vertaisverkkoja kommunistisella periaatteella: ”Jokainen antaa kykyjensä mukaan ja jokainen saa tarpeidensa mukaisesti.”

Nykypäivän valossa verkko ei näytä markkinoilta vapaana lahjataloutena, melkeinpä päinvastoin. Käyttäjien jokainen liike on markkinoijien tiedossa. Ihmisten toimintaa yritetään analysoida ja louhia, jotta käyttäytymistä osattaisiin ennakoida entistä tehokkaamman markkinoinnin toivossa.

Yritykset ovat kekseliäästi omaksuneet sosiaalisen median osaksi liiketoimintaa. Tuoteideoita haetaan sosiaalisesta mediasta ja uusia tuotteita testataan käyttäjillä. Myös harmaata aluetta on kokeiltu: valeblogeilla tai keksityillä suosituksilla on koitettu kääntää kuluttajien päätä.

Näyttää siis siltä, että verkko ja sosiaalinen media ovat läpeensä markkinoituneita. Sosiaalinen vuorovaikutus, kuvien, videoiden, linkkien ja tietojen vaihtaminen on osa liiketoimintaa, ei markkinoiden ulkopuolista toimintaa.

Mutta tämän liiketoiminnan sisällä ihmiset saattavat toimia pyyteettömästi. He eivät ajattele toimintaa lainkaan taloutena, vaan sosiaalisena vaihtona ja auttamisena. Uutisissa kerrotaan, kuinka kotinsa tulipalossa menettäneille organisoidaan keräys Facebookissa tai kuinka sairastunut nuori nainen sai Facebookin kautta kymmeniä avuntarjouksia.

Vaikka sosiaalinen media on markkinataloutta, tapahtuu sen sisällä auttamista ja vaihtoa, mitä voisi nimittää lahjataloudeksi. Toisaalta kyse ei ole taloudesta vaan toisten ihmisten välittämisestä, vastuusta ja auttamisesta. Kaiken vihapuheen ja markkinahälinän keskellä on hyvä muistaa, varsinkin näin joulun alla, että sosiaalisessa mediassa ihmiset myös auttavat, välittävät ja tekevät hyviä asioita.

 

Jätä kommentti

Kategoria(t): Joulukuu 2015, Uncategorized