Tyhmät algoritmit vallankäyttäjinä

Algoritmien vallasta on puhuttu paljon. Ne kyllä tietävät paljon ja tekevät erilaisia päätelmiä, joskus hyviä, joskus huonoja. Mieleen tulee Paavo Haavikon aikanaan esittämä toteamus: ”Tietoyhteiskunta tietää kaiken eikä ymmärrä mitään.”

Algoritmit tietävät paljon ja ne ohjaavat erilaisten palveluiden käyttämistä, tiedon saantiamme ja uutisten lukemistamme. Mutta tekevätkö algoritmit oikeita päätelmiä, mitä ne ymmärtävät?

Otan omakohtaisen esimerkin, tiedostaen, ettei oma esimerkki aina ole suinkaan yleistettävä tai ainut mahdollisuus.

Käyn välillä lueskelemassa persu-poliitikkojen kirjoituksia, esimerkiksi Jussi Halla-ahon FB-sivuja, vaikka en ole persu-henkinen poliittisilta mielipiteiltäni. Niinpä netti- ja some-palvelut päättelevät, että olen persujen kannattaja, sillä minulle tuli viime vaalien aikaan paljon persujen mainoksia Facebookissa.

Sikäli algoritmi on oikeassa, että voisin hyvin olla persujen kannattaja. Olen keski-ikäinen heppu Hyvinkäältä, jossa persut oli suosituin puolue viime kevään vaaleissa.

Ei siis ihan huono päätelmä. Silti pieleen meni, minusta ei saa persua, se algoritmin olisi syytä oppia!

Algoritmi tekee oikeita ja systemaattisia havaintoja, mutta se voi tehdä myös vääriä päätelmiä. Se ei tunne motiivejani eikä ymmärrä minua.

Toinen kiinnostava esimerkki palveluiden tavasta tehdä datasta väärä päätelmä on saksalaisen taiteilijan kokeilu. Hän veti kadulla perässään pientä kärryä, jossa oli 99 matkapuhelinta. Google Maps päätteli, että kadulla on paljon autoilijoita ja ilmoitti, että siellä on ruuhka, vaikka mitään ruuhkaa ei ollut.

Algoritmien vääristä päätelmistä herää kysymys, voimmeko luottaa algoritmeihin ja dataan. Tekevätkö ne onnistuneita päätelmiä? Missä määrin algoritmeillä lopulta on valtaa meitä käyttäjiä kohtaan?

On tietysti paljon esimerkkejä, joissa algoritmi tekee onnistuneita päätelmiä. Ne voivat tunnistaa sairauden paremmin kuin lääkäri. Tosin annetaanko algoritmille valta ja vastuu, jos se vaikkapa tekee päätöksen siitä, korvaako vakuutusyhtiö sairauden vai ei?

Erinomainen onkin tutkija Airi Lampisen huomio, että puhumalla algoritmien vallasta vältytään puhumasta algoritmeista vallankäytön välineenä. Algoritmit ovat kuitenkin ihmisen tekemiä luomuksia ja ne eivät käytä valtaa, mutta niiden taakse voidaan piiloutua – vakuutusyhtiö voi mennä algoritmin päätöksen taakse piiloon, vaikka se on itse ohjelmoinut algoritmin.

Algoritmien valtaa saatetaan myös liioitella. Professori Esa Väliverronen kyseenalaisti algoritmien vallan ja väittää, että somekuplat perustuvat vahvemmin median käyttäjien omiin valintoihin kuin algoritmeihin.

Algoritmeistä ja datasta puhuttaessa on siis aina muistettava, kuinka inhimillinen ja yhteiskunnallinen toiminta, motiivit ja valta ovat kietoutuneet niihin. Ne eivät ole puhdasta teknologiaa. Ja usein ne ovat vielä hieman tyhmiä!

 

 

Jätä kommentti

Kategoria(t): Helmikuu 2020

Kuinka somehysteriaa voidaan selittää?

Somessa tunnetusti syntyy ylitsepursuavaa kommentointia jostain tunteita kirvoittavasta asiasta. Kyse on joukkojen toiminnasta, miltei joukkohysteriasta. Ilmiö on tuttu, mutta miten sitä voisi selittää?

Verkkovuorovaikutuksen pioneeritutkijat Russell Spears ja Tom Postmes väittävät, että verkossa tapahtuva kollektiivinen toiminta ei vaadi uusia psykologisia selitysmalleja. Heidän mukaansa kollektiivinen toiminta vaatii aina kolmea asiaa: jaettua sosiaalista identiteettiä, uskoa toiminnan tuloksellisuuteen sekä vihan ja epäoikeudenmukaisuuden tunteita.

Teknologia voi vaikuttaa näihin kaikkiin, vaikka sinällään perusprosessit ovatkin samanlaisia verkossa ja sen ulkopuolella.

Olennaista on, että verkko mahdollistaa tiettyä asiaa ajavien henkilöiden verkostoitumisen ja yhteisen sosiaalisen identiteetin rakentamisen ja jakamisen. Näin tapahtui esimerkiksi ravitsemukseen liittyen, kun karppaajat muodostivat verkostoja ja yhteisöjä, joissa rakentui ryhmäidentiteetti. Lopulta karppaus kasvoi yhteiskunnallisesti merkittäväksi ilmiöksi, joka muutti ihmisten ruokatottumuksia, ainakin hetkeksi.

Psykologisesti tärkeä huomio on, että verkko myös mahdollistaa ihmisten itsenäisen toiminnan verkostojen rakentamisessa. Itsenäisyys luo tunteen mahdollisuudesta vaikuttaa ja uskoa toiminnan tuloksellisuuteen, mikä on toinen ehto kollektiivisen toiminnan syntymiseen. Verkossa yhteisöt ja verkostot voivat syntyä helposti, kun samanmieliset ihmiset löytävät toisensa. Verkostolle syntyy oma verkkotila, joka vahvistaa ryhmäidentiteettiä ja tunnetta vaikutusmahdollisuuksista.

Kolmanteen tekijään kollektiivisen toiminnan taustalla eli vihan ja epäoikeudenmukaisuuden tunteeseen verkko myös vaikuttaa. Viha ja suuttumus synnyttävät tehokkaasti klikkauksia ja reaktioita, joita some-alustat tarvitsevat toimiakseen.

Tutkittaessa poliittisten puolueiden ja niiden eduskuntavaaliehdokkaiden tunnereaktioita saaneita viestejä Facebook-sivuilta kävi ilmi, että viestien joukossa vihaisuus oli hallitseva tunne. Kävi myös ilmi, että vihaisuus oli hyvä keino saada viestit leviämään.

Lisäksi tiedot – tai huhut – erilaisista tapahtumista leviävät verkossa nopeasti, mikä lisää tunnereaktioita. Tästä hyvä esimerkki on maahanmuuttajien tekemät rikokset, jotka synnyttävät paitsi yleistä suuttumusta, myös tiiviimpiä ja organisoituneempia maahanmuuttajia vastustavia ryhmiä. Osa väitetyistä rikoksista on keksittyjä, mutta kollektiivisen toiminnan kannalta ne ajavat asiansa, eikä tietojen oikaiseminen enää muuta vihaa ja suuttumusta.

Pelkkä viha ja suuttumus ei kuitenkaan yksistään riitä joukkoliikkeen tai -hysterian syntyyn. Taustalla pitää olla jaettu sosiaalinen identiteetti ja usko, että osallistuminen tuottaa jotain tuloksia. Sosiaalisen identiteetin syntymiseksi ihmisillä pitää olla selvä käsitys meistä (hyvät ja järkevät ihmiset) ja heistä (tyhmät ihmiset).

Vaikka somehysteria ei näytä kovin organisoituneelta toiminnalta, yhteinen suunta ja nimittäjä siinä kuitenkin on. Pitkälti hysteria kiteytyy yhteiseen identiteettiin.

 

Lähde

Spears, Russell & Postmes, Tom (2015) Group Identity, Social Influence, and Collective Action online. Extensions and Applications of the SIDE Model. In Sundar, S.S. (Eds) The Handbook of the Psycjology of Communication Technology. John Wiley.

 

 

Jätä kommentti

Kategoria(t): Tammikuu 2020

En ole, mutta…

Meillä kaikilla on vankkoja mielipiteitä ja asenteita, jotka kuitenkin usein höystetään mutta-sanalla: ”Kannatan tasa-arvoa, mutta en ole feministi”, ”ilmastonmuutos on vakava asia, mutta minun tekemisillä ei ole vaikutusta” tai ”en ole rasisti, mutta ulkomaalaisia ei saa tulla Suomeen liikaa”.

Miten tätä voisi tulkita, mitä mieltä henkilö oikeastaan on? Kannattaako hän tasa-arvoa, onko hän huolissaan ilmastonmuutoksesta tai onko hän rasisti?

Asenteita mitataan perinteisesti väittämillä, joista vastaaja on joko samaa tai eri mieltä. Kyselylomakkeella jää kuitenkin huomiotta tämä arkielämästä tuttu mutta-rakenne. Henkilö voi kannattaa tasa-arvoa tai ilmastonmuutoksen vastustamista, tosin monin varauksin, jotka yleensä koskevat hänen omaa toimintaansa.

Olemme taitavia myös sallimaan poikkeuksia asenteisiimme. Jos ulkomaalaisia vastustava tuntee ulkomaalaisen, niin hän voikin poikkeuksellisesti olla ok: ”Mutta hän tekee töitä”, ”hän on sentään rehellinen”. Myös oma autoilu ei ole ympäristölle niin vakavaa kuin muiden. Onnistumme sovittamaan poikkeustapaukset yleisiin periaatteisiimme ilman hankaluuksia sanomalla ”mutta”.

Brittiläiset diskurssintutkijat Jonathan Potter ja Margaret Wetherell kiinnittivät tähän ilmiöön huomiota jo yli 30 vuotta sitten. Diskurssin tutkimuksen näkökulmasta mutta-rakenne kertoo puhujan tunnistavan suotavan ajattelutavan, mutta hän voi silti poiketa tuosta ajattelutavasta. Toisin sanoen ”kannatan tasa-arvoa, mutta” tarkoittaakin ”tunnistan vaatimuksen tasa-arvoisesta ajattelusta, mutta olen eri mieltä tai en tiedä mitä ajatella”.

Potter ja Wetherell aiheellisesti huomattavat, etteivät asenteemme ole joko-tai -muotoa. Voimme suhtautua sekä myönteisesti ja kielteisesti johonkin asiaan riippuen esimerkiksi siitä kenelle puhumme, miten kannanotto vaikuttaisi itseemme tai läheisiimme. Asenteissaan hapuileva mies voi äijäporukassa naureskella tasa-arvolle, mutta naisten seurassa olla toista mieltä. Puheessa esitetyllä kannanotolla voi olla tilanteeseen liittyviä tarkoituksia, kuten sovun säilyttäminen. Ihminen kuitenkin yrittää pitää kannanottonsa kohtalaisen yhdenmukaisina, jolloin hän usein joutuu taiteilemaan poikkeuksien ja muiden joustojen kanssa.

Pelkkään arkielämään mutta-puhe ei rajoitu, sillä se näyttää olevan nyt yhden puolueen poliittisessa retoriikassa keskeistä: ”Emme ole rasisteja, mutta haittamaahanmuutto pitää kieltää” tai ”emme kiellä ilmastonmuutosta, mutta suomalaisten ei tarvitse tehdä asialle mitään”. Näin näppärästi sovitetaan yhteen rasismin kieltäminen ja maahanmuuttajien vastustaminen sekä ilmastonmuutoksen tunnustaminen ja kieltäminen.

Poliitikkojen pitää huolehtia – usein rimaa hipoen – tietyistä sopivuuden rajoista, johon mutta-rakenne tarjoaa oivan mahdollisuuden. On ihan ok sanoa ”en ole rasisti, mutta” tai ”kannatan tasa-arvoa, mutta”. Sen sijaan ”olen rasisti” tai ”vastustan tasa-arvoa” ainakin Suomessa ylittäisi jonkun rajan – jopa persuilla.

Lähde

Jonathan Potter & Margaret Wetherell (1987) Discourse and social psychology.

Jätä kommentti

Kategoria(t): Joulukuu 2019

Evoluutiopsykologian lumo

Evoluutiopsykologia on syksyn mittaan ollut esillä mediassa, varsinkin evoluutiopsykologi Markus J. Rantalan kirjan myötä. Koskapa aihe on kiintoisan provosoiva, kommentoin sekä evoluutiopsykologiaa että sitä käsittelevää journalismia.

Evoluutiopsykologiassa ihminen nähdään biologisena olentona, jonka toiminta on seurausta luonnon valinnasta. Evoluutiopsykologia painottaa biologiaa psykologisten toimintojen taustalla. Evoluutiopsykologia siis aiheellisesti muistuttaa, että ihminen on biologinen olento – mutta usein myös unohtaa, että ihminen on myös psykologinen, kulttuurinen ja yhteiskunnallinen olento.

Evoluutiopsykologiassa on häiritsevää ”helppojen” yleispätevien selitysten esittäminen. Syntyvyyden lasku selittyy hormonitason laskulla, sillä ”vielä puoli vuosisataa sitten useimmilla nuorilla naisilla oli tiimalasivartalo ja nuoret miehet olivat urheilullisen lihaksikkaan näköisiä”. Vaikka tässä olisi osatotuus, niin sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden sivuuttaminen on vakava puute.

Häiritsevää on myös, että lähes kaikki ihmisen toiminta liittyisi lisääntymiseen. Ihmisen psykologinen monimuotoisuus ja sosiaalisen elämän kirjo ei millään ole kaikilta osin palautettavissa biologiaan ja vieläpä lisääntymiseen.

Evoluutiopsykologian reseptit masennuksen hoidossa ovat jokseenkin epärealistisia – lähes huuhaata. Rantalan mukaan masennus hoidetaan kahden viikon vetäytymisellä, jossa hoidetaan tulehdukset, ravinto, liikkuminen ja nukkuminen kuntoon. Jos masennuksen hoito olisi näin helppoa, psykologian ja psykiatrian tutkimus olisi nämä yksinkertaiset keinot löytäneet jo ajat sitten.

Evoluutiopsykologia ja muiden alojen välinen keskusteluyhteys näyttää heikolta. Edesmennyt sosiaalipsykologian professori Antti Eskola esitti Jäähyväisluennoissaan (1997) kommentin, kun hän vertaili Foucaltin historiallista selitystapaa evoluutiopsykologiaan:

”Evoluutiopsykologisia ”selityksiä” on helppo keksiä vaikka seuraleikkinä, mutta kyllä Foucaultin historiallisiin havaintoihin ankkuroituva teksti hakkaa ne mielestäni mennen tullen!”

Olen kyllä Eskolan kanssa samaa mieltä, mutta näin halventava puhe toisista tutkimusaloista ei välttämättä ole fiksua. Evoluutiopsykologejakaan kohtaan ei tarvitse esittää vihamielisiä tekoja, kuten Suomessakin on ilmeisesti käynyt, asiallisen kritiikin pitäisi riittää.

Evoluutiopsykologiaa koskeva journalismi ansaitsee myös kommentin. Varsinkin Hesarin juttu (28.10.) on melkoisen yksipuolinen ja antaa kuvan, että evoluutiopsykologialla on reseptit masennuksen hoitoon, mutta valtavirtapsykologia ei sitä hyväksy. Syntyy mielikuva väärinymmärretystä nerosta. Mielikuva voi olla uskottava: jos asiaa tutkinut dosentti näin sanoo ja yksi maamme päämedia kertoo asiasta, sen on oltava totta.

Silmiinpistävää on, ettei juttuun ole pyydetty – tai ei ole saatu – kommenttia muilta psykologian tutkijoilta. Suomesta löytyy paljon tutkijoita, joilla on paljon enemmän sanottavaa masennuksen ”juurisyistä” kuin evoluutiopsykologialla. Rantala moittii, etteivät muut ole pohtineet masennuksen juurisyitä, vaikka asia ei tietenkään niin ole.

Toisessa Hesarin jutussa (22.11.) on jo hieman kriittisiäkin kysymyksiä. Kiinnostava on jutun pääkuva. Evoluutiopsykologi valkoisessa takissa laboratoriossa. Tutkijasta löytyy lähes identtinen kuva muutaman vuoden takaa ylen jutusta. Syntyy vaikutelma kovasta tieteestä, joka avaa psykologian salat. Kuvalla luodaan maskuliinista tieteen auktoriteettia. Mitähän evoluutiopsykologit sanoisivat kuvan sukupuolikuvastosta?

Evoluutiopsykologian putkahtaminen mediaan voi olla merkki yleisemmästä menneen maailman ja konservatiivisten arvojen kaipuusta. Evoluutiopsykologia ei yleispätevissä selityksissään ole harmiton, sillä se esimerkiksi ylläpitää jäykkiä sukupuolirooleja olettaen ne biologiseksi ilmiöksi. Evoluutiopsykologia tarjoaa siis ”tieteellisen” perustan perinteisille sukupuolirooleille. Persut voisivat laittaa evoluutiopsykologian tutkimukset lähdeviitteeksi väitteelleen, että pojat ovat poikia ja tytöt tyttöjä. Ideologinen väite saadaan näin näyttämään ”tieteellisenä” faktana. Olisi tärkeää, ettei journalismi kritiikittömästi levitä ideologiaa sivuavia väitteitä ”kovan” tieteen kaavussa.

Jätä kommentti

Kategoria(t): Marraskuu 2019

Digitaalinen terveys

Digitaalinen ja terveys ovat jännitteinen sanapari. Useinhan ajatellaan, että digitaalisuus tuhoaa terveytemme, esimerkiksi someaddiktion vuoksi. Mitä siis digitaalinen terveys on? Yksinkertaisesti sillä tarkoitetaan terveyden edistämistä teknologian avulla. Ja nimenomaan keinoja, joilla tavalliset ihmiset voivat terveyttään edistää.

Yleisin esimerkki digitaalisesta terveydestä ovat älylaitteet (puhelin, kello) ja niiden sovellukset. Älykellojen myynnin kasvua selittää paljon se, että ihmiset haluavat seurata liikkumistaan ja palautumistaan.

Toinen esimerkki digitaalisesta terveydestä on datankeräys, jota tehdään toki älylaitteilla, mutta myös muilla tavoilla: tyynyyn tai patjaan voidaan kytkeä datan kerääminen, Suomessa tästä on tunnettu Oura-älysormus.

Kolmas alue digitaalisessa terveydessä on konsultointi- ja valmennusohjelmat netissä. Tällöin henkilö on vuorovaikutuksessa terveydenhuollon ammattilaisten tai valmennus- tai ohjausjärjestelmän kanssa. Ihminen voi saada palautetta ja tietoa ilman aikaa vievää käyntiä. Yhteyttä voidaan pitää tiiviisti, mikä voi olla esimerkiksi mielenterveysongelmissa tärkeää.

Suomestakin löytyy monia esimerkkejä tällaisista ohjelmista tai sovelluksista. Oulun yliopistossa on kehitetty Onnikka-painonhallintaohjelma ja Jyväskylän yliopistossa puolestaan Nuorten Kompassi -palvelu, jonka avulla on onnistuttu vähentämään nuorten stressiä. Palvelussa on hyödynnetty Whatsapp-sovellusta, jolla psykologian opiskelijat ovat tiiviisti yhteydessä apua tarvitseviin nuoriin. Lisäksi syöpäsairaiden sairaalasta kotiutumiseen on käytetty Noona-mobiilipalvelua, jonka avulla potilaan tilaa voidaan seurata ja potilas voi helposti kysyä.

Digitaalisuudella on monia mahdollisuuksia terveyden ylläpitämiseen. Omaa terveyttä, liikkumista, syömistä ja unta voi seurata datapohjaisesti. Myös sairauksia voidaan havaita. Sovellukset voivat myös lisätä harjoittelun tai laihduttamisen – siis painonhallinnan – motivaatiota. Myös vuorovaikutus terveydenhuollon kanssa voi helpottua. Tämä kaikki on luontevaa, kun elämä on muutenkin digitalisoitunut. Ja kyse on huimaa vauhtia kasvavasta bisneksestä.

Aivan ongelmatonta digitaalinen terveys ei tietystikään ole. Mittaaminen on usein epätarkkaa tai sovellus voi myös tehdä vääriä päätelmiä. Esimerkiksi älysormus oli optimistinen askelmäärän suhteen ja oletti henkilön nukkuvan, vaikka hän katsoi televisiota.

Mittaamiseen ja dataan liittyy periaatteellisia haasteita: Kuka omistaa datan? Mihin sitä voidaan käyttää? Monet palvelut ovat yksityisiä ja terveysdataamme voidaan käyttää markkinointiin. Esimerkiksi kuukautiskierron seuraamiseen tarkoitetut sovellukset saattavat jakaa tietoja Facebookille, jolloin FB voi saada hyvinkin intiimejä tietoja.

Entä miten suhde kehoomme ja mieleemme muuttuu, kun mittaamme kaikkea? Luotammeko enää omaan tuntumaan? Aamulla herätessä sovellus kertoo unen laadun, ei se miltä meistä tuntuu. Myös mittaamisen ja tehokkuuden ylikorostus on vaarana, syömisestä ja nukkumisesta tulee mitattava suoritus. Tällöin myös riippuvuus laitteista ja datasta kasvaa.

Digitaalisissa konsultointi-, asiointi- ja valmennuspalveluissa on myös haasteena. Kasvokkainen kontakti asiakkaisiin vähenee, jääkö jotain huomaamatta? Ihminen voi tulla lääkärin aivan toisen vaivan vuoksi, kuin mikä on lopulta ongelma. Myös asiakas voi kaivata ihmiskontaktia. Digitaidoissa voi molemmin puolin olla puutteita.

Terveydenhuollon ammattilaisen tehtävät ja rooli muuttuvat. Vertaan tätä opettajuudessa tapahtuvaan muutokseen: verkko-opettaja ei voi samalla tavalla opettaa kuin kasvokkain. Terveydenhuollossa tällä voi olla suuria muutoksia käytäntöihin, ammatilliseen identiteettiin ja myös työn mitoitukseen – asiakkaiden kohtaaminen vie myös netissä aikaa.

Parhaimmillaan digitaalisella terveydellä on kuitenkin hyviä vaikutuksia. Kiinnostus terveydestä lisääntyy ja ihmisten aktiivisuus kasvaa. Tällöin ihmiset muuttuvat terveydenhuollossa objekteista subjekteiksi, siis aktiivisiksi toimijoiksi, eivät toiminnan kohteiksi.

Mahdollisuudet ovat myös suuret. Omadatan ja terveydenhuollon yhdistäminen lisäisi kokonaiskuvaa terveydestä, kunhan datan omistajuus ja eettiset ongelmat ratkotaan. Tällaisiakin esimerkkejä on. MASK-rhinitis -älypuhelinsovelluksella seurataan allergiaoireita, verrataan ilmansaasteisiin ja siitepölytietoihin. Hoitoa ja lääkitystä voidaan muuttaa reaaliaikaisesti, ilman aikaa vieviä odotuksia ja jonotuksia.

Lähde

Perälä-Heape, Maritta (2019) Digitaaliset palvelut tukemassa terveyskäyttäytymisen muutosta. Teoksessa Sanna Sinikallio (toim.) Terveyden psykologia. PS-Kustannus.

Jätä kommentti

Kategoria(t): Marraskuu 2019

Onko elämä nykyään helpompaa kuin ennen?

Sain käsiini isoäitini muistelot lapsuudestaan, jolloin hän asui perheensä kanssa Venäjällä. He lähtivät matkaan 1910-luvun alussa ja olivat Venäjällä myös vallankumouksen jälkeen. Aluksi he asuivat Pietarin ja Petroskoin alueella. Vallankumouksen jälkeen olot huononivat ja he lähtivät parempien olojen toivossa kohti etelää, kulkien lopulta Volgaa pitkin Saratoviin saakka: ”Äitini kuuli ihmisten puhuvan, että Saratoviin menee ihmisiä, että siellä ei ole puutetta ja on rauhallista.”

Elämä oli todella kovaa: nälkää, vilua, varkaita ja surua. Perheen isä sekä neljästä lapsesta kaksi kuolivat Venäjän vuosien aikana. Lohdullista kyllä, mukana on myös hyviä muistoja ja ihmisten hyvyyttä: ”Hän (mummoni äiti) lähti pyytämään hevosta, jolla päästäisiin eteenpäin. Hänellä oli hyvä onni matkassa, sattui menemään niin ystävällisen perheen luo, se oli tataariperhe. Ne olivat antaneet teetä ja kaikkea muuta teen kera. He tulivat meitä hakemaan hevosen kyytiin ja toivat meille lapsille piparkakkuja ja muuta hyvää.”

Muistelut luettuani, ensimmäinen ajatukseni oli, että oma elämä on aika helppoa. Mitään materiaa meiltä ei puutu. Mummoni lapsuuden näkökulmasta elämme käsittämättömässä yltäkylläisyydessä. Tämä koskee tietysti vain pientä osaa maapallon väestöstä, uutisjutut Syyriasta muistuttavat kovasti mummoni tarinaa.

Kun mietin elämän helppoutta, hiipi mieleen Maslowin tarvehierarkia. Ideana hierarkiassa on, että meidän pitää ensin saada tyydytettyä perustarpeemme, jotta voimme tyydyttää ylempiä tarpeita. Perustarpeita ovat fysiologiset ja turvallisuuden tarpeet. Mummoni perhe joutui joka päivä taistelemaan näiden tarpeiden tyydyttämiseksi.

Ylempiä tarpeita ovat tunnustuksen ja itsensä kehittämisen tarpeet. Nykyihmisen haasteet ovat juuri näissä tarpeissa. Pitää miettiä omaa osaamistaan, mainettaan, itsensä kehittämistä, some-persoonansa kiinnostavuutta ja onnellisuutta. Varmasti mummoni aikana ihmiset miettivät myös tämäntyylisiä asioita, mutta lähes kaikki energia meni ruuan ja suojan hankkimiseen, joten aikaa ei paljon jäänyt sen miettimiseen, voinko toteuttaa itseäni tai olenko näiden ihmisten seurassa onnellinen.

Olisi väärin väheksyä nykypäivän haasteita. Oman persoonan muokkaaminen työelämän tai somemaailman dynaamisiin vaatimuksiin on psyykkisesti raskasta. Voisi kuvitella, että mielenterveysongelmat ovat toisenlaisia, kun ihmisen oleminen keskittyy ylempiin tarpeisiin ja varsinkin ongelmiin, jotka johtuvat niiden vajavaisesta tyydyttymisestä.

Lopulta on myös mahdotonta verrata entisaikaa nykypäivään. Tarpeiden tyydyttämisen vinkkelistä ajat ovat niin erilaiset, ettei niitä voi verrata. Fysiologisten tarpeiden osalta meillä on helppoa. Mutta se ei tarkoita, että elämä olisi kokonaisuudessaan helppoa, kun aina pitäisi olla dynaaminen, uudistua ja innovoida.

Toisaalta ihmisiä kalvavat myös monet samat huolet. Ihmisten välinen vihanpito näyttää olevan yhteinen huoli, mummoni kertoo junamatkasta Pietarista kohti etelää:

”Siinä vaunussa oli 15-vuotias tyttö ja hän teki kreppipaperista kukkia sukkapuikolla ja koristeli sitä vaunua, ja hän jutteli, että mitä varten pitää olla puolueita ja sotia, ei me nuoret vihata ainakaan toisiamme, vaikka oltais mitä puoluetta tai maata.”

Mieleen tulee tämän päivän nuoret, jotka suurella joukolla kantavat huolta ilmastonmuutoksesta. Nuoret ovat ennenkin halunneet ja edelleen haluavat tehdä maailmasta paremman paikan.

Jätä kommentti

Kategoria(t): Lokakuu 2019

Kun organisaatio elää vanhassa viestintämaailmassa: case Oaj

Jo lähes puhkikulutettu mantra toistaa, että organisaatiot eivät enää voi hallita itseään koskevaa julkisuutta, vaan keskustelua käydään pitkälti netin ja somen ansiosta erilaisissa paikoissa, eikä organisaatio voi olla välittämättä tästä keskustelusta.

Monille organisaatioille uuteen viestintäympäristöön sopeutuminen näyttää kuitenkin vaikealta. Tästä tuore esimerkki on Opettajien ammattijärjestö Oaj. Järjestön jäsenistössä on tyytymättömyyttä vuosityöaikakokeilusta, joka on ainakin joidenkin kohdalla laskenut palkkaa ja heikentänyt työehtoja. Vuosityöaikaan kriittisesti suhtautuvat ovat perustaneet Facebook-ryhmän, jossa on noin 10 000 jäsentä.

FB-ryhmässä keskustelu on kriittistä. Uutismediassa järjestön johto kuitenkin kuvailee tilannetta täysin eri tavalla: ”Opettajien kuulemisten perusteella (pj. Olli-Pekka) Luukkaiselle on jäänyt kuva, että suurin osa opettajista on tyytyväisiä”. Kun katsoo järjestön kommentteja uutisissa sekä FB-ryhmän keskustelua, syntyy kuvaa kahdesta eri todellisuudesta.

Vanha viisaus on, että asiat ovat niin kuin ne näyttävät olevan. Nyt jäsenistölle asetelma näyttäytyy sellaisena, ettei järjestön johto pidä jäsenien puolta, vaan kääntyy kriittisiä jäseniään vastaan. Monille jäsenille on syntynyt kuva, että oma ammattijärjestö on enemmän työnantajan kuin jäsenistönsä puolella.

Kriitikoita moititaan tällaisissa tilanteista tunteen vallassa toimiviksi. Tämä on paitsi retorinen keino vähätellä kriittisiä puheenvuoroja, myös dramaattinen virhe. Mikäli jäsenille ei synny tunnetta heitä puolustavasta, vaan heitä vastaan asettuvasta johdosta, on järjestön toiminta pahasti pielessä.

Myös jäsenistön kykyä itsenäiseen ajatteluun kyseenalaistetaan, järjestön pj. toteaa: ”Tyytymättömyyttä on paljon, mutta ne (vuosityöaika ja muut tyytymättömyyden lähteet) ovat jossain määrin sekoittuneet keskenään. Siitä tässä on kyse.” Tässä yritetään määritellä ydinongelmaa ja samalla vähätellään jäsenistön ajattelukykyä.

Eräs keino on vähätellä nettiä keskustelupaikkana. Oaj haluaa määritellä itselleen sopivan keskusteluareenan, FB-ryhmä ei käy: ”Haluamme kuitenkin käydä keskustelua julkisessa verkossa, johon kaikki opettajat pääsevät – emme suljetussa ryhmässä”. Liiton virallinen foorumi on Opettaja-lehti. Lehdessä on kriittisiä puheenvuoroja ollut vähän, syyksi on sanottu, että ”Opettaja-lehteen kaikki kriittiset kirjoitukset eivät vain mahdu”.

Onko 10 000 henkilön FB-ryhmä merkittävä julkisuus? Se on hieman vajaa 10 % järjestön jäsenmäärästä, tosin kaikki FB-ryhmässä eivät liene jäseniä. Mutta FB-ryhmä on aktiivisten ja kriittisesti ajattelevien kohtalaisen iso ryhmä, jonka merkitystä ei pidä vähätellä. Järjestön johto luottaa siihen, että suurin osa jäsenistä entiseen tapaan on passiivisen hyväksyviä. On hyvä tiedostaa ns. vähemmistöefekti: pieni yhtenäinen vähemmistö voikin muodostua enemmistöksi.

Järjestön viestinnän kannalta ongelma on jo se, että kritiikki nousee mediaan uutisaiheeksi. Nyt järjestön viestintä joutuu reaktiivisesti paikkailemaan asioita. Viestinnän agenda on entistä vähemmän järjestön omissa käsissä ja mahdollisuudet vaikuttaa itseään koskevaan julkisuuteen hupenevat.

Viestinnän ongelmat myönnetään: ”Sen (tiedottaminen) olisi voinut tehdä paremminkin, Luukkainen sanoo.” Kyse ei kuitenkaan ole vain viestinnästä. Viestinnällä ei voida esittää toimintaa erilaisena kuin se on. Ytimessä on varsinainen toiminta, johon tietysti viestintä kuuluu.

Kaiken kaikkiaan kyse on kykenemättömyydestä ymmärtää ja toimia uudessa viestintäympäristössä. Oaj ei ole ainoa organisaatio, joka yrittää määritellä keskustelun agendan, areenat ja argumentit.

Koska tämä ei ole mahdollista, syntyy tilanne, jossa organisaatio ja sidosryhmät eivät kohtaa toisiaan. Jos olisin viestintäkonsultti, antaisin seuraavia neuvoja: Salli keskustelu ja kritiikki, käy keskustelua erilaisilla foorumeilla, synnytä jäsenistölle tunne, että olet heidän puolellaan. Älä ole ylimielinen, äläkä syytä tai vähättele!

Suunnanmuutos voi olla vaikea tehdä – usein se onnistuu vain johtoa vaihtamalla.

Lähteet, joista sitaatit poimittu:

https://yle.fi/uutiset/3-10939413

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/opettajille-testataan-uutta-vuosityoaikaa-joka-voi-laskea-palkkoja-liiton-jasenisto-arvostelee-omaa-jarjestoaan-ankarasti-johtajat-eivat-kuuntele-kritiikkia-eika-kokeilu-kiinnosta-ketaan/7548112#gs.3i1jmo

 

Jätä kommentti

Kategoria(t): Lokakuu 2019